stelis logo

  Polityka prywatności

  Strona główna / Polityka prywatności

  Polityka prywatności

  Informacje ogólne

  Korzystający z naszego portalu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.

  Polityka prywatności

  Administratorem twoich danych jest SUBVISE Sp. z.o.o. ul. Jurowiecka 56, 15-001, Białystok. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

  Pliki cookies

  Witryna stelis.pl wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka). W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies: "sesyjne", "stałe" oraz cookies podmiotów trzecich. Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony). "Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez usługobiorcę. Cookies podmiotów trzecich - ustawiane przez inne serwisy, np. Google Analytics, Instagram, itp.

  Korzystając z Serwisu Klient wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim urządzeniu. Klient może usunąć lub zablokować instalację plików cookies za pośrednictwem zmiany ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.

  Dane osobowe

  Administrator przetwarza dane osobowe Klienta Serwisu w przypadku rejestracji w Serwisie, w celu utworzenia indywidualnego Konta i zarządzania tym Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Serwisu) Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

  Podstawa prawna przetwarzania

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie.

  Postanowienia końcowe

  Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  Kontakt w sprawie danych osobowych

  Wiadomości e-mail: [email protected]

  Listowanie na adres: SUBVISE Sp. z o.o. ul. Jurowiecka 56, 15-001, Białystok

  Ta strona używa plików "cookies" w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
  Zgoda